MORTENSEN TEGNESERIEN

Der lå en masse research bag Mortensen tegneserierne og en masse forarbejde inden albummene blev færdige. Mortensen nr. 1 udkom i 1993 men blev faktisk påbegyndt allerede i 1988. Siden blev den rettet og tegnet delvist om flere gange. Kort efter kom album nr. 2 som var næsten rentegnet da det første album udkom. Album nr. 3 om Den mystiske Palæotyp blev lidt anderledes end de to første, lidt mindre hæsblæsende en de to foregående og lidt mere okkult og mystisk.

Her er lidt om forsiderne til de forskellige album

Til Mortensen album nr.1. blev forsiden tegnet allerede i 1988, da første version var færdig, og den blev ikke lavet om. Senere blev der dog lavet et andet forslag som blev kasseret.

Forsiden til det første Mortensen album, ved siden af ser du andet forslag der blev lavet senere.
Her kan du se en af skitserne til forsiden på album nr. 2. og ved siden af ser du den endelige forside.
Til album nr. 3 blev der kun lavet ét forsideforslag, og det blev det endelige. ved siden af kan du se skitsen.
Efter disse tre album skrev Kenneth Bernholm et spændende album der hed "De elektriske statuer". Men albummet blev lagt på hylden, her er skitser til forsiden.
Forsiden til Tigerens øje, som er en lille kort historie i bladform, blev til på kort tid og der var ingen skitser forud.
Der ligger lige nu et nyt Mortensen album og venter på rentegning, det hedder "Den falske mumie". Hvornår det bliver færdigt vides ikke. Her kan du se forslag til forsiden.